BOSCH KABELRECYCLING

Bosch Recycling is een verwerkingsbedrijf dat gespecialiseerd is in hoogwaardige verwerking van kabels. Eind 2016 is de verwerking actief beeindigd in Delden en in z’n geheel verhuisd naar Gelidehaus in Duitsland. Daar gaat het bedrijf door onder de naam Rebode. Opgericht medio 2015 door J. Bosch. Door de goede strategische ligging en efficiency omdat alle bedrijfsactiviteiten op één locatie zijn gevestigd, is Rebode een vooruitstrevend recylcebedrijf dat klaar is voor de toekomst.

2017-07-28-04-Bosch-WS

HISTORIE

In 1953 is de heer A. Bosch aan de Kade te Delden een recyclingbedrijf gestart als een eenmansbedrijf dat zich voornamelijk bezig hield met de textiel- en metaalhandel. Begin jaren zestig hebben de zonen van de heer Bosch de handelsonderneming overgenomen. Door een terugloop in de textielmarkt werd gezocht naar alternatieve inkomstenbronnen. Vanwege de positieve ervaringen in de metaalhandel is destijds besloten de activiteiten op dat vlak te versterken en uit te breiden. Door in eigen beheer ontwikkelde installaties werd getracht zoveel mogelijk ferro en non-ferro metalen te verkrijgen van in het afvalstadium geraakte materialen/goederen. In die tijd werden ook de eerste stappen gezet in het verwerken van kabelrestanten met als doel hier zoveel mogelijk metalen uit te winnen.

Medio 1983 is de heer L. Bosch volledig eigenaar geworden. De activiteiten specialiseren zich vanaf die tijd steeds meer op de verwerking van kabels. Vanaf begin negentiger jaren wordt gezocht naar een efficiënte wijze van kabelverwerking, hiertoe worden door het bedrijf machines ontwikkeld die het verwerkingsproces kunnen optimaliseren. Eind jaren negentig word er een nieuwe bedrijfshal en kantoren gebouwd aan de Sluisstraat te Delden. Door de sterke groei die het bedrijf doormaakte ontstond in 2001 de behoefte aan uitbreiding van opslag en verwerkingsruimte.

In 2000 is een extra bedrijfshal aangekocht aan de Sluisstraat. Thans worden de activiteiten uitgevoerd vanuit 3 locaties in Delden. Tussen de drie vestigingen van Kabelrecycling L. Bosch zijn dermate sterke technische, functionele en organisatorische bindingen dat er sprake is van één inrichting.

Eind 2016 is de verwerking actief beeindigd in Delden en in z’n geheel verhuisd naar Gelidehaus in Duitsland. Daar gaat het bedrijf door onder de naam Rebode. Opgericht medio 2015 door J. Bosch. Door de goede strategische ligging en efficiency omdat alle bedrijfsactiviteiten op één locatie zijn gevestigd, is Rebode een vooruitstrevend recylcebedrijf dat klaar is voor de toekomst.

CONTACT

Om contact op te nemen verwijzen we door naar Rebode. U kunt ons bereiken via onderstaande knop.

INRETRA

Kade 1
7491 EZ Delden (NL)

info@inretra.nl
www.inretra.nl

BOSCH RECYCLING

Kade 1
7491 EZ Delden (NL)

info@inretra.nl
www.inretra.nl

REBODE

Stockholmerstrasse 15
48455 Gildehaus – Bad Bentheim
Telefon (+49) 05924 255 480
info@rebode.de
www.rebode.de